| Přihlásit se

Informace k nabídce Modré volání (Bonerix s.r.o.)

Možná jste právě dočetli jednu z „reklamních“ SMS na „zaručeně nejvýhodnější“ tarify MINI a MAXI od firmy BONERIX,s.r.o.

Se společností BONERIX, s.r.o. i se zástupci společnosti O2 Telefonica, a.s. jsme vedli několik jednání o nabídce výhodného mobilního volání pro uživatele našich služeb. Nakonec jsme se však rozhodli, že firma BONERIX, s.r.o. NEVYHOVUJE náročným požadavkům naší firmy a OBCHODNÍ POLITIKA TÉTO FIRMY SE NESHODUJE S NAŠIMI ZÁSADAMI. (naše zásady naleznete na http://www.aspektinvest.cz/o-nas).

Několik dní po našem písemném vyjádření, že NEMÁME ZÁJEM uzavřít smlouvu s touto firmou, začaly na všechny mobilní telefony, které jsou zařazeny do našeho zaměstnaneckého programu u O2, přicházet desítky záhadných „reklamních“ SMS se speciálními akcemi a nabídkami levného volání…

Celou záležitost již projednáváme s Českým telekomunikačním úřadem a věříme, že se nám brzy podaří vše dořešit. Zástupci společnosti O2 Telefonica Czech Republic i zástupci firmy Bonerix, s.r.o. s námi v těchto dnech přestali bohužel zcela komunikovat a odmítají jakékoliv návrhy na osobní schůzku.

Dříve než se rozhodnete reagovat na desítky SMS, které Vám zasílá (BEZ NAŠEHO SOUHLASU) společnost BONERIX,s.r.o. a nově i O2 Telefonica Czech Republic, přečtěte si prosím pozorně nejen Všeobecné obchodní podmínky, které na stránkách www.modrevolani.cz nenajdete, ale přečtěte si několik důležitých bodů, které jsme v těchto obchodních podmínkách firmy BONERIX například našli my.

Pokud se potřebujete na něco zeptat, poradit, pomoci… jsme Vám k dispozici každý všední den od 9.00 – 17.00 hodin na zákaznické lince 778429702, 778429703 nebo 778429704.


Deset důvodů proč jsme s firmou BONERIX,S.R.O. (modré volání) neuzavřeli smlouvu

1) Na každé telefonní číslo, které zařadíte do programu „modré volání“ je smlouva na dobu určitou na dobu 12 měsíců od doby aktivace. Pokud nepodáte PÍSEMNOU VÝPOVĚĎ NEJPOZDĚJI 30 DNŮ před koncem doby určité, SMLOUVA SE AUTOMATICKY PRODLOUŽÍ na dalších 12 měsíců. Smlouva NELZE DŘÍVE UKONČIT ani se smluvní pokutou. V obchodních podmínkách je dokonce výslovně uvedeno: „Výpověď daná v této době trvání závazku je neplatná…“.

2) Volání na zelenou linku 800 11 55 77 je sice zdarma, ale… za KAŽDÉ ŘEŠENÉ ČÍSLO JE VŽDY ÚČTOVÁN POPLATEK VE VÝŠI 30KČ ! Poplatky tohoto typu mají pravděpodobně odradit od zbytečného obtěžování zaměstnanců na zákaznické lince 

3) Změna tarifu je možná pouze z nižšího tarifu MINI na tarif MAXI za 495Kč. Tarif MAXI již potom NELZE změnit na nižší tarif. Pokud se rozhodnete pro změnu na MAXI…dalších 12 měsíců už s tím nic neuděláte…

4) Potřebujete datový tarif třeba do notebooku? Dobře si to promyslete, protože když ho budete chtít zase zrušit… VÝPOVĚDNÍ DOBA JE DVA MĚSÍCE. Rozhodnete-li se tedy zrušit mobilní internet, protože jste prodali notebook, musíte podat PÍSEMNOU VÝPOVĚĎ. Přijde-li na Bonerix tato výpověď například 15.prosince 2013, PLATIT BUDETE AŽ DO KONCE ÚNORA 2014…

5) Každé telefonní číslo zařazené do programu modré volání je automaticky zařazeno do seznamu čísel, kde poskytujete firmě Bonerix výslovný souhlas s tím, že mohou být na všechna čísla nebo kontaktní adresy odesílány obchodní sdělení a marketingové nabídky i jiných firem. Pokud Vám tedy nyní chodí desítky „reklamních“ SMS o „výhodném“ volání, můžete za nějakou dobu dostávat na Váš mobil, email nebo Vaši kontaktní adresu i jiné „výhodné“ nabídky, třeba kosmetiku …

6) Už se Vám někdy stalo, že jste se opozdili s platbou o několik dní? Nebo jste špatně uvedli variabilní symbol? SMLUVNÍ POKUTA 0,5% ZA KAŽDÝ DEN PRODLENÍ je jedna z nejvyšších pokut, se kterou jsme se v obchodních podmínkách setkali. Jedná se v podstatě o úrok více než 180% ročně !!! U seriózních společností se smluvní pokuty většinou pohybují od 0,1 do 0,2%, ale ani to asi nestačí. Firma Bonerix ve svých Všeobecných obchodních podmínkách výslovně uvádí, že „zaplacením této pokuty nezaniká nárok i na zákonné úroky z prodlení…“

7) Pokud se Vám dokonce stane, že nestihnete zaplatit jakoukoliv částku do 7 dnů po splatnosti, připravte se na horší časy. Podle našich zkušeností nejméně 30% zákazníků mobilních služeb alespoň jednou za rok zaplatí s tímto zpožděním. Ale jestli je to poprvé firmu Bonerix zajímat nebude. Po 7 dnech prodlení Bonerix zasílá PÍSEMNOU UPOMÍNKU S POPLATKEM 180KČ, zároveň dojde k ODPOJENÍ VŠECH SLUŽEB kromě tísňového volání. A pokud si přejete znovu číslo zapojit… DOKUD NEZAPLATÍTE VŠECHNY částky po splatnosti +180KČ UPOMÍNKU + 590KČ ZA ODBLOKOVÁNÍ … už si bohužel nezavoláte. Ale měsíční paušál stále běží…

8) Pokud někdy došlo k prodlení se zaplacením a odpojením služeb, může navíc požadovat Bonerix zálohu ve výši tří měsíčních plateb. U tarifu MAXI si připravte MINIMÁLNĚ 1500KČ jinak máte prostě smůlu…

9) Pokud se Vám nepodaří zaplatit všechny závazky, pokuty a smluvní poplatky do 30 dnů… už si nikde nekoupíte ani ledničku na splátky. AUTOMATICKY BUDETE ZAŘAZENI DO REGISTRU DLUŽNÍKŮ SOLUS. Za chyby se prostě u Bonerix tvrdě platí…

10) Pokud se i po přečtení předchozích bodů přesto rozhodnete využít „jedinečné“ nabídky a zavoláte na linku Bonerix 800 11 55 77, bude Vám sděleno něco podobného, co jsem se dozvěděl já… Jedná se o nabídku pro společnost Aspekt, nabídka byla předem dohodnuta a společnost Aspekt je o všem informována… Prohlašuji tímto, že Aspekt invest, s.r.o. vedla v minulosti jednání se zástupci společnosti O2 Telefonica Czech Republic, a.s. i zástupci firmy Bonerix, s.r.o. a NEDOŠLO ZATÍM K ŽÁDNÉ DOHODĚ. Vyjádření zaměstnanců firmy Bonerix,s.r.o. na zákaznické lince 800 11 55 77 se tedy nezakládají na pravdě.


Pokud se potřebujete na něco zeptat, poradit, pomoci… jsme Vám k dispozici každý všední den od 9.00 – 17.00 hodin na zákaznické lince 778429702, 778429703 nebo 778429704.